Cursurile pentru  Programul de formare psihopedagogică  Nivelul I (inițial) - monospecializare in regim postuniversitar se vor desfasura in perioada  octombrie 2022- martie 2023.

 Depunerea dosarelor de inscriere se va face in urmatorul interval de timp, in perioada ce se va anunta la inceputul lunii septembrie 2022:  

Luni:   9-13
Marti:   9-13
Miercuri:   9-13
Joi:   9-13
Vineri:   9-11

  Grupa de studiu pentru Nivel I (initial) postuniversitar este de maxim 35 persoane.

Pentru ierarhizarea candidaţilor la studiile didactice postuniversitare de  pregatire pentru profesia didactică Nivel I (initial)  (2022-2023), se va aplica următoarea formulă:

 Na = (2.5  Mm + k) / 3

 unde:

Na=nota la admitere    

Mm= media multianuală pe anii de studiu la licenţă 


     Coeficientul K  are următoarele valori:

  • 5 pentru doctoranzi (in acest an universitar)  sau cadre didactice ale UPT;
  • 3 pentru masteranzi (in acest an universitar) la programele UPT;
  • 1 pentru celelalte situaţii (persoane externe UPT)
  • Pentru stabilirea coeficientului k=5 sau k=3 aduceti, va rugam, adeverinta de doctorand sau masterand in UPT in acest an universitar!

 

Situatia finala va fi comunicata fiecarui candidat, in e-mail-ul furnizat la inscriere.

  

Componenta dosarului de inscriere pentru Nivelul I  

Atentie: Universitatea Politehnica Timisoara poate asigura formare didactica doar persoanelor care au licenta si/sau master intr-o specializare din Politehnica.

Dosarul cu documentele solicitate de OM 3850/02.05.2017 şi nr. 4128/2018, cuprinde:

 

Document

Copie  

 Original

1.

Cerere de Înscriere 

-

se completează de solicitant in momentul depunerii dosarului, la secretariatul DPPD

2.

Certificat de nastere

Da

Da

3.

Carte de identitate

Da

Da

4.

Certificat de căsătorie/ divorţ/ schimbare de nume

(dacă este cazul)

Da

Da

5.

Certificatul medical care atestă că persoana nu suferă de boli contagioase sau incompatibile cu viitoarea profesie

(eliberat de medicul de familie)

-

Da

6.

Diploma de licenta (sau Adeverinta de absolvent in cazul absolventilor din anul universitar 2021-2022)

Da

Da

7.

Supliment la diploma de licenta / Foaie matricola 

 

Da

Da

8.

In cazul in care deja predati intr-o unitate de invatamant, aduceti adeverinţă ca sunteti angajat si predati la clase

(in acest caz nu veti face separat orele de practica) (document original)

-

Da

 

 

În funcție de situație, dosarul va mai cuprinde:

- copie certificată după atestatul de echivalare sau de recunoaștere a diplomelor emis de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor;

- scrisoare de acceptare la studii pentru cetățenii statelor terțe care solicită parcurgerea programului de pregătire psihopedagogică în regim postuniversitar;

- certificatul de competență lingvistică de nivel C1, eliberat de instituții de învățământ acreditate, care organizează cursul pregătitor pentru învățarea limbii române.

 

 

Dosarul cu documentele sus-menţionate se depune la Secretariatul DPPD şi în momentul înscrierii trebuie să conţină toate documentele cerute. Nu se acceptă dosare incomplete.

Documentele solicitate în copie sunt aduse şi în original, pentru a fi confruntate şi a fi certificate conform cu originalul, după care originale se returnează deţinătorului.

Se pot înscrie doar persoanele care doresc participarea la cursuri, aparţinătorii nu o pot face în locul lor.

 

 

Prezentare video a Programului de formare psihopedagogica

 

 

 Atentie: Universitatea Politehnica Timisoara poate asigura formare didactica doar persoanelor care au licenta si/sau master intr-o specializare din Politehnica.


Informatii suplimentare: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Telefon: 0256404066; 0256404067

(luni-joi intre orele 9-14, vineri: 9-12)

Materialele prezentate in acest site sunt proprietatea DPPD.

Copierea si utilizarea lor in oricare alt site sau publicatie este interzisa fara obtinerea in scris a acordului conducerii DPPD.

Copyright © 2022

Departamentul de Pregatire a Personalului Didactic din cadrul Universitatii Politehnica Timisoara.

 Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.    0256-40.40.66; 0256-40.40.67

 

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com
asd